Proponowana tematyka szkoleń:

I. IMPLANTOLOGIA
II. ENDODONCJA
III. PROTETYKA
IV. CHIRURGIA
V. LECZENIE ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH
VI. WYBIELANIE ZĘBÓW
VII. ETETYKA W STOMATOLOGII
VIII. MARKETING W STOMATOLOGII


I. IMPLANTOLOGIA
 

W tym zakresie oferujemy wykłady teoretyczne, część praktyczną - zabieg lekarza w asyście, nadzór nad zabiegiem lekarza, doradztwo - diagnostyka i planowanie zabiegu. Szkolenia odbywają się w klinice DCIS lub w gabinecie lekarza. Zajęcia prowadzi lek. stom. Bożena Kalmuk.
Kursy implantologiczne dla początkujących:

Kurs I stopnia
Przeznaczony dla osób zainteresowanych wprowadzeniem oferty implantoprotetycznej do swojego gabinetu.

Temat: Wprowadzenie do implantologii w oparciu o system implantologiczny BIOMET3i.


Program: godz. 11.00 - 16.30

1. Zasady kwalifikacji pacjenta do zabiegu implantacji
2. Planowanie pracy protetycznej opartej na wszczepach (dobór rozwiązań tymczasowych i ostatecznych)
3. Diagnostyka kliniczna i radiologiczna pacjenta
4. Przygotowanie gabinetu do zabiegu
5. Szkolenie w zakresie komunikacji z pacjentem
6. Prezentacja możliwości systemu BIOMET3i i zasady: „Better for you Patients, Better for you Clinic”
- omówienie procedur chirurgicznych i protetycznych
- przedstawienie szerokiej gamy produktów dostosowanych do potrzeb pacjenta
- zasady doboru kolejnych komponentów
7. Warsztaty (ćwiczenia praktyczne) – nawiercanie kości, wprowadzanie implantów, dobór śrub gojących i nadbudów, przykręcanie łączników, zapoznanie się z kasetą oraz procedurami chirurgicznymi i protetycznymi.
8. Prezentacja regionalnego opiekuna klienta (20 min.):
System BIOMET3i “Better for you Patients, Better for you Clinic”
Prowadzący: lek. stom. Bożena Kalmuk
Propozycję współpracy przedstawi regionalny opiekun klienta.


Miejsce: Sala szkoleniowa Kalmed TMC, ul. Stobrawska 32 we Wrocławiu
Koszt: 1000,00 PLN. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia w firmie Kalmed TMC.

Kurs II stopnia

Kurs praktyczny przeznaczony dla osób mających już podstawy wiedzy o implantoprotetyce.
Opis:Lekarz (uczestnik) na podstawie konsultacji z dr B. Kalmuk umawia się na uczestnictwo w charakterze asysty przy zabiegu implantologicznym w Dolnośląskim Centrum Implantologii Stomatologicznej.
W kursie uczestniczy pacjent z DCIS.
Prowadzący: lek. stom. Bożena Kalmuk. Terminy szkoleń: do indywidualnego ustalenia
Miejsce: Dolnośląskie Centrum Implantologii Stomatologicznej, ul. Stobrawska 32 we Wrocławiu
Koszt: Asysta przy zabiegu: 1600,00 PLN. Asystentka w formie obserwatora: 500,00 PLN.
Max liczba uczestników: 2 osoby

Kurs III stopnia

Kurs praktyczny przeznaczony dla osób mających już wiedzę z zakresu implantoprotetyki.

Opis: Lekarz (uczestnik) konsultuje z dr B. Kalmuk proponowanego pacjenta, na bazie wspólnie stworzonego planowania zamawia komponenty w Dental Depot Wasio. Zabieg implantacji wykonuje w asyście nauczyciela implantologa. W kursie uczestniczy pacjent zaproponowany przez lekarza.
Prowadzący: lek. stom. Bożena Kalmuk. Terminy szkoleń: do indywidualnego ustalenia
Miejsce: Dolnośląskie Centrum Implantologii Stomatologicznej, ul. Stobrawska 32 we Wrocławiu
Koszta: Operator:2600,00 PLN + koszt implantu, Obserwator: 1000,00 PLN, Asystentka: 500,00 PLN
Max liczba uczestników: 2 osoby


Kursy implantoprotetyczne dla początkujących:

Temat: Protetyka na implantach w oparciu o system implantologiczny BIOMET3i.

Program: godz. 11.00 - 16.30

1. Część wykładowa
a). Planowanie pracy protetycznej w oparciu o możliwości systemu Biomet 3i
b). Prezentacja akcesoriów protetycznych
2. Część praktyczna. Protetyka krok po kroku – praca na modelach:
a). Przygotowanie łyżek wyciskowych
b). Dobór transferów wyciskowych, aktywacja transferów
c). Przykręcanie transferów na modelach
d). Pobieranie wycisku na łyżce otwartej i zamkniętej (masą wyc. Impregum)
e). Dobór łączników protetycznych
f). Przykręcanie łączników
g). współpraca z laboratorium

3. Część demonstracyjna na pacjencieProwadzący: lek. stom. Bożena Kalmuk
Termin szkoleń:

Miejsce: Sala szkoleniowa Kalmed TMC, ul. Stobrawska 32 we Wrocławiu
Koszt: 1500,00 PLN.
Jeżeli nie odbędzie się część demonstracyjna na pacjencie całkowity koszt szkolenia wyniesie 1400,00 PLN. Uczestnicy otrzymują certyfikaty ukończenia szkolenia w firmie Kalmed TMC.


Inne kursy implantologiczne:

1. Implantoprotetyka dla każdego. Omówienie na wybranych przypadkach z DCIS.
- cena wykładu 200 PLN, czas szkolenia 3 godziny

2. Podstawy implantologii, właściwy dialog lekarza z pacjentem. Dobór implantu, wywiad z pacjentem, badania, planowanie uzupełnienia protetycznego na implantach. Przykład z własnej praktyki w oparciu o różne systemy. Etapy chirurgiczne i protetyczne.
- cena wykładu 350 PLN, czas szkolenia 4 godziny,

3. Implantoprotetyka jako alternatywa konwencjonalnej protetyki - kiedy i dlaczego proponujemy implanty, a kiedy wybrać konwencjonalną protetykę. Przykłady z własnej praktyki.
- cena wykładu 200 PLN, czas szkolenia 2 godziny

Wykłady prowadzi lek. stom. Bożena Kalmuk, posiadająca Świadectwo Umiejętności Diplomate ICOI oraz Ekspert Oral Implantology DGOI.

4. Doradztwo i planowanie leczenia jako konsultacja z pacjentem lub na podstawie zdjęcia, modelu, w gabinecie DCIS w terminie do uzgodnienia z lekarzem
- cena 100 PLN

II. ENDODONCJA1. część: a) Oferujemy wykłady:
- Zasady i metody leczenia kanałowego, wskazania i przeciwwskazania. Leczenia Jedno-, Wieloczasowe - wskazania.
- Rozwiązywanie problemów w endodoncji - opracowanie niedrożnych kanałów, zwapnienia, wąskie kanały, rozdzielające się trzyszczytowo, zgięte kanały, dodatkowe kanały w zębie, stare wkłady.
- Zastosowanie w leczeniu kanałowym laserów (Nd-yag, biostymulacyjny), kamery wewnętrznej, mikroskopu zabiegowego, ultradźwięków, radiografii cyfrowej, ozonu.
b) część demonstracyjna: leczenie kanałowe na żywo przy użyciu mikroskopu oraz ćwiczenia praktyczne (preparacja) na ludzkich zębach.
- cena 350 PLN, czas szkolenia 3 godziny
KOD KURSU: EW1

2. część: Indywidualne zajęcia praktyczne, pokaz na pacjencie w gabinecie DCIS w ustalonym z kursantem terminie.
- cena 600 PLN, czas szkolenia 3 godziny
KOD KURSU: EP2

Zajęcia prowadzą lek. stom. Bożena Kalmuk III. PROTETYKA:


1. Licówki porcelanowe i korony pełnoceramiczne - sposób szlifowania, wyciski, uzupełnienia tymczasowe, wklejanie gotowych licówek i koron.
a) 1 część - wykład i część demonstracyjna.
- cena 300 PLN, czas szkolenia 3 godziny
KOD KURSU: PW1
2 część - indywidualne zajęcia praktyczne, pokaz na pacjencie w gabinecie DCIS w ustalonym z kursantem terminie:
b) szkolenie, praktyczne, na którym lekarz przychodzi ze swoim pacjentem
- cena 1200 PLN licówka + 1000 PLN kurs (2 wizyty, w tym koszt technika, szlifowanie, wklejanie, materiały- pacjent partycypuje w kosztach z lekarzem).
KOD KURSU: PP11

Czas szkoleń praktycznych uzależniony od ilości zębów preparowanych


2. Nakłady. Odbudowa zębów wypełnieniami typu in-lay, over-lay.
a) 1 część - wykład i część demonstracyjna (preparacja na zębie, wycisk).
- cena 400 PLN, czas szkolenia 3 godziny
KOD KURSU: PW2
2 część - indywidualne zajęcia praktyczne: preparacja na pacjencie, wyciski,
wklejanie w ustalonym z kursantem terminie:
b) szkolenie, praktyczne, na którym lekarz przychodzi ze swoim pacjentem
- cena 800 PLN nakład + 700 PLN kurs (2 wizyty, w tym koszt technika - pacjent partycypuje w kosztach z lekarzem)
KOD KURSU: PP21

3. Szlifowanie zębów pod korony i mosty, wyciski dwuwarstwowe, jedno- i dwuczasowe, sposób cementowania koron oraz dobór materiału:
a) 1 część teoretyczna (wykład) i demonstracyjna - pokaz na modelu (szlifowanie oraz wyciski)
- cena 500 PLN, czas szkolenia 3 godziny
KOD KURSU: PW3
b) 2 część - indywidualne zajęcia praktyczne w ustalonym z kursantem terminie(szlifowanie na pacjencie oraz wyciski), pacjent jest z DCIS
- cena 500 PLN (2 wizyty po 250 PLN)
Czas szkolenia około 2-3 godzin w zależności od ilości zębów preparowanych.
KOD KURSU: PP3

4. Wybrane przypadki protetyczne z praktyki - wykład.
- cena 200 PLN, czas szkolenia 2 godziny
KOD KURSU: PW4

Są to szkolenia teoretyczne oraz praktyczne, które prowadzi lek. stom. Bożena Kalmuk, specjalista II stopnia protetyki Stomatologicznej, wykład nr 2 także


5. Uzupełnienia protetyczne krok po kroku, wyciski, modele, współpraca z technikiem:
1. Planowanie leczenia, Vaxap, analiza modeli.
2. Dlaczego ważna jest współpraca z technikiem?
3. Znajomość etapów laboratoryjnych w różnych przypadkach protetycznych.
- wykład.
- cena 600 PLN, czas szkolenia 4 godziny
Wykład prowadzi lek. stom. Bożena Kalmuk, specjalista II stopnia protetyki Stomatologicznej.
KOD KURSU: PW5

6. Protetyka na implantach: wyciski z pozycji implantu, przykręcanie abatmentu, osadzanie koron na implancie. Etapy kliniczne i techniczne - wykład.
- cena 200 PLN, czas szkolenia 2 godziny


Wykład prowadzi lek. stom. Bożena Kalmuk, specjalista II stopnia protetyki Stomatologicznej.
KOD KURSU: PW6

 IV. CHIRURGIA:


1. Regeneracja kości różnego rodzaju materiałami pochodzenia zwierzęcego i syntetycznymi. Rola kolagenu w procesie regeneracji tkanek. Biomateriały nowej generacji.
- cena 300 PLN, czas szkolenia 3 godziny,
KOD KURSU: CW1

Wykład prowadzi lek. stom. Bożena Kalmuk.

Indywidualne szkolenia praktyczne:
a) Leczenie parodontozy: kiretaż otwarty (czyszczenie kieszonek korzeni, szycie - rodzaje nici).
Jest to szkolenie praktyczne, na które lekarz w charakterze obserwatora może przyjść ze swoim pacjentem.
- Koszt zabiegu i materiałów pokrywa pacjent, cena uzależniona jest od rozległości zabiegu. Lekarz otrzymuje szkolenie gratis.
KOD KURSU: CP1
b) Kiretaż otwarty z augmentacją (uzupełnienie ubytku kostnego materiałem kościozastępczym, szycie - rodzaje nici).
Lekarz czynnie uczestniczy w zabiegu, może przyjść ze swoim pacjentem.
- Koszt zabiegu i materiałów pokrywa pacjent, cena uzależniona jest od rozległości zabiegu.
Cena szkolenia dla lekarza - 600 PLN.
KOD KURSU: CP2

Kursy prowadzą dr nauk med. Adam Zawada i lek. stom. Bożena Kalmuk.


 V. LECZENIE ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH:


- 1 część: Demonstracja pracy z łukiem twarzowym.
Szkolenie praktyczne prowadzi lek. stom. Bożena Kalmuk.
- 2 część: Leczenie zaburzeń czynnościowych stawów z użyciem szyn i fizjoterapii.
- szkolenie dla rehabilitantów i lekarzy stomatologów.
Całość szkolenia - 4 godziny.
KOD KURSU: L1

 VI. Wybielanie zębów.


a) Wybielanie zębów. Metody wybielania, klasyfikowanie, wybielanie krok po kroku, przeciwwskazania, efekty uboczne.
- cena 100 PLN, czas szkolenia 2 godziny
Wykład prowadzi lek. stom. Bożena Kalmuk.
KOD KURSU: WW1
b) Indywidualne szkolenie praktyczne, na które lekarz przychodzi z własnym pacjentem. Termin do uzgodnienia z lekarzem.
- cena 1200 PLN całość (pacjent płaci za usługę, lekarz ma szkolenie gratis), czas szkolenia 2 godziny
Szkolenie prowadzi lek. stom. Bożena Kalmuk.
KOD KURSU: WP2

 VII. Estetyka w stomatologii.

Planowanie zabiegów: licówki, korony, mosty.
Podwyższanie zgryzu oraz planowanie leczenia w trudnych przypadkach.
- cena 300 PLN, czas szkolenia 3 godziny
Wykład prowadzi lek. stom. Bożena Kalmuk.
KOD KURSU: ESW1

 VIII. Marketing w stomatologii.


Metody komunikowania się z pacjentem, przekonanie pacjenta do korzystania z najlepszych usług stomatologicznych, jako alternatywa dla półśrodków. Wygląd oraz wyposażenie kliniki, reklama, personel i organizacja pracy gabinetu, dyskusja.
- cena 250 PLN, czas szkolenia 3 godziny
Wykład prowadzi lek. stom. Bożena Kalmuk.
KOD KURSU: MW1Jednocześnie pragniemy poinformować, że istnieje możliwość zgłaszania zapotrzebowania na inną tematykę kursów, którą postaramy się dostosować do Państwa indywidualnych potrzeb.


*