O firmie Kalmed TMC   |   Oferta   |   Kalendarz Szkoleń   |   Wykładowcy   |   Wynajem sali szkoleniowej   |   Kontakt   |   DCIS   |


Wykładowcami współpracującymi z Kalmed TMC są m.in. pracownicy Dolnośląskiego Centrum Implantologii Stomatologicznej
lekarz stomatolog
Bożena Kalmuk


Dla firmy Kalmed TMC
prowadzi kursy z zakresu:

 • implantologii,

 • protetyki na implanach,

 • chirurgii stomatologicznej,

 • protetyki,
 • leczenia zaburzeń czynnościowych,

 • estetyki,

 • marketingu w stomatologii.

  •  Absolwentka Wrocławskiej Akademii Medycznej (1982 r.)
  • Od 1987r.specjalistka I stopnia, a od 1990r. specjalistka II stopnia z zakresu protetyki stomatologicznej.
  • Od 1984r. prowadzi własną praktykę lekarską.
  • Implantolog. Posiada świadectwo umiejętności implantologii stomatologicznej - Diplomate oraz Ekspert Oral Implantology DGOI.
  • Członek polskich i międzynarodowych towarzystw implantologicznych: OSIS-EDI, PSI, DGOI (Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie ), ICOI (International Congress of Oral Implantologists) .
  • Organizator i wykładowca szkoleń i kursów z dziedziny implantologii oraz pracy laserami używanymi w stomatologii.
  • Uczestnik i wykładowca kongresów implantologicznych.
  • Od 1997 roku lata praktyki w wszczepianiu implantów w 7 systemach.
  • Ukończyła międzynarodowy kurs dla nauczycieli implantologii.
  • Prowadzi szkolenia z dziedziny implantologii w ramach kształcenia ustawicznego organizowanych przez DIL.
  • DCIS jest jednym z 5 ośrodków szkoleniowych kształcenia podyplomowego w ramach "Curriculum Implantologii" organizoanego przez PSI

   


  Wybrane zagadnienia, którymi się zajmuje:

   • leczenie zaburzeń dysfunkcji narządu żucia
   • planowanie leczenia protetycznego w trudnych warunkach zgryzowych przy zaburzonych krzywych kompensacyjnych
   • rozwiązania estetyczne przy zburzonej linii uśmiechu
   • protetyka konwencjonalna: korony pełnoceramiczne, półkorony cyrkonowe, in-lay, over -lay, licówki, protezy szkieletowe na zasuwach, na zatrzaskach
   • rozwiązania protetyczne w chorobach przyzębia
   • implantologia, wszczepianie implantów w 7 systemach, protetyka na implantach

   • laseroterapia - laser biostymulacyjny, jagowo-neodymowy, CO2
  Dr n. med. Adam Zawada


  Dla firmy Kalmed TMC
  prowadzi kursy z zakresu:

  chirurgii stomatologicznej

   


  • Absolwent Wrocławskiej Akademii Medycznej.

  • Specjalizacja II stopnia z zakresu chirurgii stomatologicznej ze świadectwem umiejętności implantologii stomatologicznej.

  • Autor 60 publikacji naukowych z zakresu chirurgii i radiologii stomatologicznej.

  • Kierownik Katedry i Zakładu Chirurgii Stomatologicznej Akademii Medycznej we Wrocławiu, uczestnik i wykładowca kongresów implantologicznych.

  • Organizator, kierownik naukowy i wykładowca kilkudziesięciu kursów podyplomowych dla lekarzy z zakresu chirurgii i implantologii stomatologicznej

  • Pod jego kierownictwem 18 lekarzy uzyskało I stopień oraz 26 lekarzy II st. specjalizacji z zakresu chirurgii stomatologicznej.

  • Od 1998r. prowadzi praktykę stomatologiczną z zakresu chirurgii i implantologii stomatologicznej.

  • Jest członkiem wielu towarzystw naukowych: PTS, OSIS, PSI, DGOI (Deutsche Gesellschaft fur Orale Implantologie), ICOI(International Congress of Oral Implantologists)

  • Ukończył międzynarodowy kurs dla nauczycieli implantologii.  Nad wszystkimi szkoleniami nadzór kierowniczy od strony merytorycznej prowadzi lekarz stomatolog Bożena Kalmuk!